What's On

Caffi Alys
Sunday 30th April 21:15
£7.00
BUY TICKETS
Comedi (Gyda Chyfieithiad!) / Comedy (Translation Provided!)

Roedd yn syniad yn un digon syml – sioe Gymraeg gyda gwasanaeth cyfieithu ar gael i’r di-Gymraeg.  Yn anffodus, does dim digon o arian i gyflogi cyfieithwyr, felly mae’r digrifwyr eu hunain am roi cynnig arni. 

Dyma sioe a fydd NAILL AI yn ddigwyddiad diwylliannol hanesyddol NEU yn sbloets llawn direidi a dryswch. 

CROESO CYNNES I SIARADWYR CYMRAEG A DI-GYMRAEG!

60 munud.

14+ 

 

It started as a simple idea – put on a Welsh-language show, but provide live translation for non-Welsh speakers.  But, thanks to budgetary constraints, translation services will be provided by the comedians themselves. 

Come and see what MAY be a unique cultural event, but will PROBABLY be a car crash of mischief and passive aggression. 

WELSH- AND NON-WELSH-SPEAKERS WELCOME!

60mins

14+

Share on Facebook Share on Twitter BACK TO LISTINGS