Penwythnos o comedi yng nghanol nunlle

About Machynlleth Comedy Festival

"One of the best festivals in the World"
Rhod Gilbert

“A welcome break from the norm... it boasts the kind of top-quality lineup that's beyond many of its rivals.”
The Guardian

“A small but perfectly formed antidote to some of the more sprawling comedy festivals”
The Independent

When we first talked about starting Machynlleth Comedy Festival above of all we wanted to create somewhere where people came to have fun, and get away from it all, whether this be the attendees, the comedians or the festival team. It was all about taking a different approach with an aim of creating a spirit of experimentation and intimacy. We’re passionate about the thrill of seeing live comedy in intimate places, and the glorious, picturesque and enchanting town of Machynlleth gave us a wealth of interesting and unique performance spaces in which to do this.

Most of all we want people to laugh, have a great time and find a warm welcome in the heart of Wales.

If you want to contact the festival you can do so on hello@machcomedyfest.co.uk

Our Supporters

More information about our 2018 supporters coming soon...

Food and Drink

Bydd mwy o fanylion ar gyfer yr ŵyl 2018 yn dod yn fuan...

Music

Cerddoriaeth

Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth yn falch iawn i groesawu ein ffrindiau da yn Fence Records sydd wedi trefnu'r rhaglen gerddoriaeth nosweithiol ar lawntiau'r Plas. Maent wedi rhoi 6 band a cherddorion anhygoel at ei gilydd i'ch diddanu dros y penwythnos, a gorau oll ... mae'r cyfan am ddim! Felly mynnwch ddiod a dewch i fwynhau cerddoriaeth gwych gennym.

Mae Fence Records yn label record indie micro wedi'i leoli yn Fife, yr Alban, a sefydlwyd gan Kenny Anderson (King Creosote) ac a redir gan Johnny Lynch (The Pictish Trail). Mae Fence hefyd yn gyfrifol am wyliau enwog yr Alban, Home Game, Away Game ac yn fwyaf diweddar Gnome Game .

 

Nos Wener

8pm - Kid Canaveral

Mae Kid Canaveral yn grŵp pop amgen yng Nghaeredin, a phrif act indiepop roster Fence Records. Kid Canaveral yw David MacGregor (gitarau a llais), Kate Lazda (gitarau a llais), Rose McConnachie (gitar fas a llais) a Scott McMaster (drymiau).

9:30pm - The Pictish Trail

Mae Johnny Lynch yn gerddor o'r Alban sy'n perfformio o dan y ffugenw The Pictish Trail. Mae ei albwm newydd, Secret Soundz Vol. 2 yn gymysgedd amryliw o electroneg DIY, gwerin gwyrgam a pop seicadelig.

 

Nos Sadwrn

9:30pm - Rozi Plain

Ganwyd Rozi Plain yn Rosalind Leyden, yng ngwyrddni Winchester. Ers symud i Fryste, mae hi wedi bod yn gweithio ar y llongau sy'n dod i mewn ac allan o'r ddinas, ar hyd yr Avon, gan greu ei cherddoriaeth brydferth gyfarwydd ei hun sy'n cyfleu bywyd yn llifo heibio'n araf.

11pm - Sparrow and the Workshop

Mae Sparrow and the Workshop yn grŵp tri darn yn Glasgow sy'n cynnwys Jill O'Sullivan a anwyd yn Belfast ac a fagwyd yn Chicago, y Cymro Nick Packer a'r Albanwr Gregor Donaldson.

 

Nos Sul

7:45pm - R.Seiliog

R.Seiliog yw Robin Edwards, cerddor/cynhyrchydd yn gweithredu yng Nghaerdydd, Cymru. Cafodd ei eni yn seler siop oriadurwr ym Mheniel, Gogledd Cymru yn 1985. Cafodd y profiad cynnar hwn gyda rhythmau trawsacennog amseryddion gwahanol di-ri effaith barhaol ar y ffordd y mae'n clywed y byd ac, yn wir, yn cyfansoddi.

11:00pm Y Niwl

Mae'r Niwl yn fand roc offerynnol a ffurfiodd yng Nghogledd Cymru yn 2009. Yn wreiddiol yn fand roc syrffio, mae eu harddull wedi symud ymlaen i gynnwys ystod ehangach o ddylanwadau, er eu bod wedi cadw'r agwedd offerynnol. Y Niwl yw Alun Evans (gitâr), Siôn Glyn (bas), Gruff ab Arwel (organ/gitâr) a Llyr Pari (drymiau).

 

DJs

Mae hoff DJs/bobl Gŵyl Gomedi Machynlleth Jonny Bull ac Andy Dudfield hefyd yn dychwelyd i lenwi eich clustiau gydag alawon priodol ar adegau priodol o'r dydd.

Mary Bijou Cabaret

 

 

Dewch i gwrdd â Mary Bijou gyda'r nos. Gallwch ddisgwyl i'ch synhwyrau a'ch synnwyr cyffredin gael eu swyno'n ddireidus.  Cewch eich synnu gan y talent rhyngwladol. Byddwn yn rhoi amser da i chi, a does dim rhaid i chi dalu'r tab hyd yn oed.


Gwyliwch y bobl syrcas yn prancio wrth i chi fwynhau peint fywiog yng nghysur y babell gwrw.

 


10:45yh - Gwener 3ydd o Fai

Children's Programme

More details for the 2018 festival coming soon.

 

Portrait Drawing with Carl Chapple and Selected Models/Comedians

More details for the 2018 festival coming soon.

Festival Super Camping

FESTIVAL CAMPING 2018

***Campsite open from 10am on Friday 4th May 2018.***

 

CLICK HERE TO BOOK YOUR PITCH

Looking for accommodation in the centre of town? Then look no further! Our official festival campsite is located behind the Co-Op is just a few minutes walk from all the venues, the Plas lawns and the box office.

As well as nice flat field with spectacular scenery, we also provide the added extras to make your stay as comfortable as we can.

 

Facilities include:

24 hour security / reception

Private hot showers

Executive flushing toilet units

Drinking water

Complimentary phone/tablet charging facilities

Campsite Coffee and snack stall

Free on-site parking

Waste/recycling points

Central location just a few minutes from every venue

Great vibes

 

All this for just £35 per adult for the whole weekend. There are no restriction on tent sizes - you only pay per person.

Under 18s are also welcome on the site but must be camping with a responsible adult at a discounted price of £15. Under 5s are free.

 

CLICK HERE TO BOOK YOUR PITCH

 

Campervans, Caravans and Trailer Tents

Pitches for live in vehicles are available on the campsite. They cost £90 per vehicle and INCLUDE 2 campsite wristbands (worth £70).

(Any additonal people staying in the vehicle need to buy additional campsite tickets at £35pp.)

There is no electic or water hook up available but pitches do include space for an awning/gazebo - you make yourselves comfortable!

 

CLICK HERE TO BOOK YOUR PITCH

 

FRED'S YURTS 

Need even more luxury in your festival weekend? Fred’s Yurts are the answer!

His collection of classic bell tents, yurts and large canvas family tents come in a range of shapes and sizes, all set up ready and waiting for you to arrive on site with a private 

Have a look through the fantastic list of optional extras including bed frames & mattresses, duvets, cushions, heaters, kettle & gas hob tea stations, wood burners and more!

Click here for the full list of options and prices.

Get in touch with Fred's yurts by email - info@yurtevents.co.uk or call 07974 139 078 

Fancy Camping

 

Book yourself a luxury yurt or classic bell tent and have a home from home awaiting your arrival at the festival.

Fred’s yurts return for their 5th year bringing their pre-pitched village to the Comedy Festival, nestled in their own corner of the campsite with parking and facilities close by.

Arrive, check in at the reception tent and enjoy 3 nights under canvas.

The campsite is located just a short walk from all of the festival venues (just behind the co-op supermarket). There is 24hr security, flushing event toilets and hot showers provided

New for 2017 there will be a cafe serving hot drinks, festoon lights in the boutique camping area, somewhere to charge your phone and luxury compost toilets located behind the luxury camping

With accommodation from as little as £62 + vat per person for the whole weekend, check out what Fred’s Yurts have to offer HERE

 

 

£50 discount for all festival staff and artists

Theatre

Theatr

Croeso cynnes i raglen theatr bwrpasol newydd Gŵyl Gomedi Machynlleth. Wedi'u dewis yn benodol gennym i arddangos y darnau theatr mwyaf diddorol ac arloesol rydym wedi'u gweld eleni. Mwynhewch!

Molly Naylor

If Destroyed Still True

Nos Sadwrn 3 Mai

10pm

£6

Y Plas Vane Tempest

Y llynedd, gwelodd Molly hen ffrind ysgol mewn sawna. Yn hytrach na sgwrsio, daeth hi o hyd i

ffordd i guddio oddi wrthi mewn, yn y bôn, sied fach boeth.

Roedd yn od.

(Read More)

Rachel Mars

The Way You Tell Them

Dydd Sadwrn 3 Mai

2.30pm

£8

Canolfan Owain Glyndŵr

Gan roi sylw i waith mewnol comedi, mae The Way You Tell Them yn cwestiynu'r awydd a'r orfodaeth - na ellir ei reoli weithiau - i fod yn ddoniol.

 

(Read More)

Bread and Circuses
Wot? No Fish!!!
Y Tabernacl
5:30pm
£10

Written and performed by Danny Braverman, directed by Nick Philippou. In 1926, shoemaker Ab Solomons drew on the wage-packet he gave to his wife Celie. He then drew a cartoon weekly throughout their marriage until the early eighties. These cartoons, chronicling the Solomons’ family life through all their ups and downs, were recently discovered by his great nephew.

(Read More)

Sunday 4th May

The Islanders
Y Tabernacl
4pm
£7

An indie musical about memories, first-loves and growing up - by Amy Mason, Eddie Argos (lead singer of Art Brut) and folk star Jim Moray.

(Read More)

 John Osborne

On the Beach

Dydd Sul 4 Mai 2014

5.30pm

£8

Y Tabernacl

Mae John Osborne – crëwr sioe Radio 4 a West End a werthodd bob tocyn, John Peel's Shed - wedi treulio'r deuddeg mis diwethaf yn ymweld â threfi glan môr Prydain. Mae'r sioe hon yn adrodd hanes taith gerdded amser cinio ar hyd un traeth o'r fath: gan nodi'r bywydau, y cariadon, y gobeithion a'r hiraeth sydd oll i'w gael ar y traeth.

(Read More)

Throught Saturday and Sunday

Greg Wohead

Hurtling

Perfformiad Awyr Agored

Trwy gydol dydd Sadwrn a dydd Sul

£6

Mae gen i neges i chi o'r gorffennol.

Ocê, neges o fore 'ma yw e, felly nid o'r gorffennol pell. Ond mae'n dal i fod o'r gorffennol.

14+

 

(Read More)