Beth sydd ymlaen

Owain Glyndwr Centre - Powys Room
Friday 28th April 20:45
£7.00
Tocynnau
Daniel Cook
Ye-Ha! (Work in Progress)

Gwrandewch.

Mae’r gair ar led bod y plentynddyn trwsgl Daniel Cook yn ôl ym Mach, a’r tro hwn does ganddo ddim ceiniog.

Bydd ef (fi – dechreuais ysgrifennu hwn yn y trydydd person, a nawr mae’n rhaid i mi barhau i wneud. Does gen i neb i ysgrifennu’r pethau hun ar fy rhan. Fel dywedais i gynnau, ‘sgen i ddim ceiniog, ac allwn i ddim fforddio talu rhywun i wneud hyn. Gofynnais i fy nghariad am gyngor ar beth i’w ysgrifennu, ond yn anffodus roedd rhaid iddi adael y tŷ ...) yn mynd i’r afael â thlodi yn yr unig ffordd y gall ac ysgrifennu AWR (efallai) o GOMEDI LLWYFAN am y pwnc a NEWID eich BYWYDAU.

Mae hon yn sioe o waith ar y gweill.

Gwelwyd a chlywyd ar BBC One, Channel 4, BBC Radio 2 a BBC Radio 4.

‘Cook possesses a quality that simply makes him funny’ **** The List 

‘Had the crowd roaring with laughter’ **** Three Weeks

**** Broadway Baby 

**** Edinburgh Festivals Magazine

60 munud

16+

Share on Facebook Share on Twitter Nôl i Restr