Beth sydd ymlaen

Saturday 29th April 16:00
£7.00
Tocynnau
Ed Aczel
Infinity (WIP)

A yw'n bosib i Ed Aczel fod yn athronyddol – annhebygol - Ydy e wir yn deall natur anfeidredd? Dyw e ddim mor syml â newid eich darparwr ynni neu penderfynu diweddaru'r gyrwyr ar eich gliniadur neu beidio? Pa mor gymhleth yw e i gyd, felly? - yn enwedig pan fydd rhai pethau'n gymhleth dros ben.

Yn y sioe hon bydd Ed Aczel ceisio deall pethau nad yw wir yn eu deall - er enghraifft Tragwyddoldeb a Mecaneg Cwantwm. Bydd Ed yn ymbalfalu am ryw awr yn ceisio creu sioe – beth am ddod i ymbalfalu gyda fe?

... gan gymryd na fydd y byd wedi dod i ben erbyn mis Ebrill - ac os felly, gallwn chwerthin (pam lai?) ...

Dead-pan dynamo and very funny.’ ★★★★ The Mirror 

'Aczel is still the master of the genre.’ ★★★★ Kate Copstick, The Scotsman

60 munud

14+

Share on Facebook Share on Twitter Nôl i Restr