Food and Drink

Bwyd a Diod

Gan ein bod yn gwybod eich bod yn hoffi cynllunio ble a phryd y byddwch yn manteisio ar ddanteithion blasus yn ystod eich penwythnos ym Machynlleth, dyma restr o fariau, caffis a stondinau'r ŵyl.

Bariau

Mae dau far cwrw ar y safle. Mae'r Beech Bar ar lawntiau'r Plas  ac mae Bar Pen'Rallt ar y lawnt yn Owain Glyndŵr. Bydd y bariau'n darparu amrywiaeth o gwrw wedi'u curadu gyda chariad gan fragdy lleol Bragdy'r Waen, yn ogystal â seidr lleol, gwin, dŵr a sudd. Gweler adran y bariau am fanylion llawn.

Lawntiau'r Plas

 

The Chicken Cow Café: O uwd i frecwast i bopcorn am hanner nos, mae'r Chicken Cow Café yn gweini bwyd blasus, maethlon, bootilicious tan yn hwyr yn y nos. Rydym yn arbenigo mewn cacennau enfawr wedi'u coginio'n ffres ar y safle, quiches gwych gyda'r nos, pasteiod homity a thatws pob i'ch cynhesu. Dewch i ymlacio ar soffa gyfforddus ac i flasu darn o gacen Chicken Cow Café! *

Rhoddir hanner ein helw i Brosiect Plant Cymunedol Machynlleth.

(*nid yw'n cynnwys iâr na buwch)

 

Mae Matilda's Bakehouse yn ffwrn bren glai ar olwynion, lle mae'r chwiorydd Feline a Nia Charpentier yn pobi pizzas blasus wedi'u rhoi at ei gilydd yn ffres. Gan ddefnyddio dim ond toes wedi'i wneud â llaw, caws mozzarella pur, saws tomato cartref a thopins o gynhwysion tymhorol ac wedi'u tarddu'n foesegol. Rhoddir y pizzas at ei gilydd yn ôl yr archeb, ac yna fe'u pobir yn y ffwrn 400 gradd nesaf at y fflamau mewn llai na dau funud. Hyfryd!

 

Mae'r Curry Stall yn fusnes a redir gan deulu, sy'n angerddol am fwyd stryd Indiaidd o safon gwych. Mae ei arbenigeddau'n cynnwys cyri cyw iâr 'rysáit cyfrinachol' ffantastig, Keema Matar (cig oen a phys) - y ddau wedi'u gweini naill ai'n fwyn neu'n sbeislyd gan ddibynnu ar eich chwaeth - a dewisiadau llysieuol blasus, oll wedi'u gweini â reis neu fara lapio arbenigol! Mae'r holl gynhwysion wedi'u tarddu'n lleol lle bynnag y bo'n bosib ac wedi'u gweini mewn cynwysyddion eco-gyfeillgar

 

Lawntiau Owain Glyndŵr

 

Twist and Snout: Dewch i fwydo'ch offer chwerthin gyda byrgyrs gourmet 'Twist a Snout' wedi'u gwneud â llaw, a byddwch yn siŵr o roi cynnig y sglodion tew wedi'u torri â llaw a'u coginio ddwywaith! Mae'r holl gynnyrch cig wedi'u tarddu'n lleol ac yn gyfrifol gan gigydd lleol.

 

Caffe Milo: Dewch i ymweld â Milo ac Estelle yn eu ricsio coffi am goffi a the masnach deg ffres, yn ogystal â chacennau a brownis cartref.

 

Crwydro'r dref

Mae gan dref Machynlleth lawer o dafarnau, bwytai, caffis a mannau cludfwyd da. Casglwch daflen wybodaeth yn y swyddfa docynnau a dechreuwch chwilio am yr hyn sydd gan y dref brydferth i'w gynnig.