Theatre

Theatr

Croeso cynnes i raglen theatr bwrpasol newydd Gŵyl Gomedi Machynlleth. Wedi'u dewis yn benodol gennym i arddangos y darnau theatr mwyaf diddorol ac arloesol rydym wedi'u gweld eleni. Mwynhewch!

Molly Naylor

If Destroyed Still True

Nos Sadwrn 3 Mai

10pm

£6

Y Plas Vane Tempest

Y llynedd, gwelodd Molly hen ffrind ysgol mewn sawna. Yn hytrach na sgwrsio, daeth hi o hyd i

ffordd i guddio oddi wrthi mewn, yn y bôn, sied fach boeth.

Roedd yn od.

(Read More)

Rachel Mars

The Way You Tell Them

Dydd Sadwrn 3 Mai

2.30pm

£8

Canolfan Owain Glyndŵr

Gan roi sylw i waith mewnol comedi, mae The Way You Tell Them yn cwestiynu'r awydd a'r orfodaeth - na ellir ei reoli weithiau - i fod yn ddoniol.

 

(Read More)

Bread and Circuses
Wot? No Fish!!!
Y Tabernacl
5:30pm
£10

Written and performed by Danny Braverman, directed by Nick Philippou. In 1926, shoemaker Ab Solomons drew on the wage-packet he gave to his wife Celie. He then drew a cartoon weekly throughout their marriage until the early eighties. These cartoons, chronicling the Solomons’ family life through all their ups and downs, were recently discovered by his great nephew.

(Read More)

Sunday 4th May

The Islanders
Y Tabernacl
4pm
£7

An indie musical about memories, first-loves and growing up - by Amy Mason, Eddie Argos (lead singer of Art Brut) and folk star Jim Moray.

(Read More)

 John Osborne

On the Beach

Dydd Sul 4 Mai 2014

5.30pm

£8

Y Tabernacl

Mae John Osborne – crëwr sioe Radio 4 a West End a werthodd bob tocyn, John Peel's Shed - wedi treulio'r deuddeg mis diwethaf yn ymweld â threfi glan môr Prydain. Mae'r sioe hon yn adrodd hanes taith gerdded amser cinio ar hyd un traeth o'r fath: gan nodi'r bywydau, y cariadon, y gobeithion a'r hiraeth sydd oll i'w gael ar y traeth.

(Read More)

Throught Saturday and Sunday

Greg Wohead

Hurtling

Perfformiad Awyr Agored

Trwy gydol dydd Sadwrn a dydd Sul

£6

Mae gen i neges i chi o'r gorffennol.

Ocê, neges o fore 'ma yw e, felly nid o'r gorffennol pell. Ond mae'n dal i fod o'r gorffennol.

14+

 

(Read More)