What's On

Caffi Alys
Friday 28th April 20:45
£7.00
BUY TICKETS
Phil Cooper

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei berfformiad yn y gyfres bresennol o “Gwerthu Allan” mae Phil Cooper yn un o ser dyfodol comedi Cymraeg. Mae Phil Cooper yn lais unigryw o’r Rhondda, ond yn bwysicach na hyn, mae’n lais unigryw o fyd comedi. Mae’r sioe newydd yn adeiladu ar llwyddiant ei sioe Caeredin eleni .

Ar y wyneb, mae Phil yn dyn gwylaidd, hamddenol ac optimistaidd o'r cymoedd. Ond yn ei sioe cyntaf i S4C, mae Phil yn archwilio beth sy'n digwydd yn ei feddwl mewn gwirionedd, ac yn rhannu ei farn gwreiddiol, ddyychymygol, ac yn aml anghywir, ond wastad doniol o'r byd maent ond yn dechrau i ddeall.

60munud.

14+

Share on Facebook Share on Twitter BACK TO LISTINGS