Friday - Sunday 1-3 May 2020

Simon Munnery

The Wreath

The Wreath
The Wreath

Dydd Sadwrn 4th Mai, 2019

7:15 pm | 60 mins

£12

Prif Neuadd y Plas

14+

Sioe archif

Mae'r sioe hon o ŵyl blwyddyn flaenorol

Yr arloeswr cyfresol Simon Munnery yn cyflwyno ei sioe newydd sbon.

“Es i angladd yn ddiweddar. Dalies i’r blethdorch …” Dyna a ddaeth i mi,
o ffynhonnell ddirgel yr aneglur. Clywch hanes y jôc, y paentio, a beth ddigwyddodd nesaf.
Cafodd Simon ei enwebu am British Comedy Award, Edinburgh Comedy Award, ac enillodd
Chortle Award. Mae ei yrfa 32 mlynedd wedi ei weld yn perfformio’n rheolaidd ar draws y
byd ac yn serennu mewn nifer o'i brosiectau mawr ei hun ar y teledu a’r radio.
Mae’n fwyaf adnabyddus am ei gymeriadau Alan Parker: Urban Warrior, Buckethead
a The League Against Tedium. Mae ei ymddangosiadau teledu diweddaraf yn cynnwys
The Alternative Comedy Experience (Comedy Central), The Culture Show, It’s Kevin
a Stewart Lee’s Comedy Vehicle (BBC 2).

Ardoll Adfer – mae £1.50 o bris gwerthu’r tocyn yn mynd i Ŵyl Gomedi Machynlleth ar gyfer
i ddatblygu a gwella’r digwyddiad.