Friday - Sunday 1-3 May 2020

Succubus at the Machynlleth Comedy Festival

Dydd Sadwrn 4th Mai, 2019

10:45 am | 60 mins

£7.50

Ystafell Powys, Canolfan Owain Glyndŵr

14+

Sioe archif

Mae'r sioe hon o ŵyl blwyddyn flaenorol

Y cylchgrawn satirig i ferched Succubus yn cyflwyno detholiad o’u hoff berfformwyr comedi am awr o ddeunydd newydd, newydd(ish) a rhy-rhyfedd-i-oriau-comedi-eraill.

Gallwch ddisgwyl props diangen, straeon swrrealaidd, chwarae ar eiriau mewn ffordd frwnt, gor-rannu cywilyddus, ambell gân, a rhai pethau wnaiff i chi ddweud, “Wel, wnaeth o ddim gweithio, ond chwarae teg, mi aeth hi i lot o ymdrech!”

Mae Succubus yn gylchgrawn satieig ar-lein i ferched, sy’n defnyddio hiwmor i herio’r ffordd y mae’r cyfryngau, cymdeithas a dynion yn cyfathrebu â menywod. Rydyn ni yma i hyrwyddo’r awduron a’r perfformwyr comedi mwyaf doniol o’r DU a thu hwnt.

Ardoll Adfer – mae £1.50 o bris gwerthu’r tocyn yn mynd i Ŵyl Gomedi Machynlleth ar gyfer i ddatblygu a gwella’r digwyddiad.