Friday 2 May - Sunday 4 May 2025

22nd Tachwedd 2017

2018

Gwersylla Gwych Gŵyl 2018

Y gwersyll ar agor o 10am ddydd Gwener 4 Mai 2018.

Archebwch eich lle

Chwilio am le i aros yng nghanol y dre?  Dyma’r lle i chi!

Mae gwersyll swyddogol yr ŵyl tu ôl i’r Co-Op, munudau o’r holl leoliadau, lawntiau’r Plas, a’r swyddfa docynnau.

Yn ogystal â chae gwastad hyfryd gyda golygfa wych, rydym yn cynnig yr holl bethau ychwanegol i’ch gwneud mor gyfforddus â phosib.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

Diogelwch / derbynfa 24 awr

Cawodydd twym preifat

Toiledau crand sy’n fflysio

Dŵr yfed

Cyfleusterau gwefru ffôn/tabled am ddim

Stondin coffi a byrbrydau’r gwersyll

Parcio am ddim ar y safle

Mannau sbwriel/ailgylchu

Lleoliad canolog rai munudau o bob sioe

Awyrgylch gwych

Hyn i gyd am £35 yr oedolyn am y penwythnos cyfan. Does dim cyfyngiad ar faint y babell – ry’ch chi ond yn talu am bob person.

Mae croeso i bobl dan 18 oed ar y safle, ond rhaid iddynt wersylla gydag oedolyn cyfrifol am bris gostyngedig o £15.  Plant dan 5 oed am ddim.

Faniau Gwersylla, Carafanau a Phebyll Ôl-gerbyd

Archebwch eich lle

Mae lle i gerbydau llety ar gael yn y gwersyll.  Mae nhw’n costio £90 y cerbyd, ac yn cynnwys 2 fand llawes gwersyll (werth £70).

(Bydd rhaid i unrhyw bobl ychwanegol sy’n aros yn y cerbyd brynu tocynnau gwersyll ychwanegol am £35 y pen.)

Does dim trydan na dŵr ar gael i’w cysylltu, ond mae’r cae’n cynnwys lle am adlen/gasebo – sichrewch eich bod yn gyfforddus!

Latest News