Friday - Sunday 1-3 May 2020

Ystafell Filiards, Canolfan Owain Glyndŵr

Ystafell Filiards, Canolfan Owain Glyndŵr

100 seddi

Wrth gerdded lawr Heol Maengwyn o dŵr y cloc, bydd Canolfan Owain Glyndŵr ar y chwith i chi.  Mae’n adeilad amlwg, o’r 15fed ganrif.  Efallai bod llawer ohonyn nhw ym Machynlleth, sbo, ond mae plac arno.  Ewch dan y bwa i’r prif iard.  Yr Ystafell Filiards yw’r ystafell ar y llawr gwaelod.

Canolfan Owain Glyndŵr yw lleoliad swyddfa docynnau’r ŵyl, Ystafell Powys, a’r ffordd i gyrraedd y Storfa hefyd.

Sioeau yn y lleoliad hwn